Category Archives: travel news

วัดหนองแดง

อีกวัดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปีที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะช่อฟ้าของพระอุโบสถของวัดที่แกะสลักเป็นรูปนกหัสดีลิงค์ (ศีรษะเป็นช้าง ตัวเป็นหงส์) ซึ่งชาวไทลื้อเชื่อว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงจากสวรรค์ และปัจจุบันศิลปกรรมเช่นนี้หาชมได้ยากเต็มที อีกทั้งเชิงชายยังประดับไม้ฉลุลายน้ำหยาด อันเป็นลวดลายเฉพาะของชาวไทลื้อเท่านั้น Continue reading วัดหนองแดง

“ศิลาวารี”ออกดอกงดงาม รับนักท่องเที่ยวแก่งสฤษดิ์

“ดอกศิลาวารี”เริ่มออกดอกตูมสวยงาม ต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เยี่ยมชมที่บริเวณลำน้ำเข็กบ้านแก่งสฤษดิ์ จ.พิษณุโลก Continue reading “ศิลาวารี”ออกดอกงดงาม รับนักท่องเที่ยวแก่งสฤษดิ์

ถ้ำเอราวัณ

ถ้ำเอราวัณ ตั้งอยู่บ้านผาอินแปลง ตำบลวังทอง บริเวณภูเขาหินแข็งที่ชาวบ้าน เรียกว่า ภูเขาผาถ้ำช้าง เป็นรอยต่อของอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย กับอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

Continue reading ถ้ำเอราวัณ

จิมทอมป์สันฟาร์ม สวนและสวนสาธารณะ

ปัจจุบันจิม ทอมป์สัน ฟาร์มยังคงเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว เป็นประจำทุกปีในเดือนธันวาคมจนถึงต้นเดือนมกราคม ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม Continue reading จิมทอมป์สันฟาร์ม สวนและสวนสาธารณะ

เที่ยวเชิงอนุรักษ์ เที่ยวไป คอคอดกระ

คอคอดกระ หรือ กิ่วกระ เป็นส่วนที่แคบที่สุดของแหลมมลายู บริเวณแม่น้ำกระบุรี ซึ่งเป็นแนวกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับพม่า ด้วยระยะทางเพียง 100 เมตรเท่านั้น ชาวบ้านทั้งสองฝั่งจึงใช้แม่น้ำนี้เป็นเส้นทางไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวก บริเวณคอคอดกระมีระยะทางจากฝั่งทะเลตะวันตกจรดฝั่งตะวันออกกว้างประมาณ 50 กิโลเมตร โดยมีส่วนที่อยู่ในไทยในฝั่งตะวันออก ที่มีความกว้างเพียง 9 กิโลเมตร ส่วนฝั่งตะวันตกอยู่ในเขตปกครองของเมืองตระ ประเทศพม่า อย่างไรก็ตาม คอคอดกระยังเหมาะเป็นจุดถ่ายภาพเนื่องจากเป็นสัญลักษณ์ของระนอง และยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของแม่น้ำกระบุรี ซึ่งไหลพาดผ่านพรมแดนไทย-เมียนมาร์

Continue reading เที่ยวเชิงอนุรักษ์ เที่ยวไป คอคอดกระ